ELBEN Energy s.r.o.
ELBEN Energy s.r.o.e-mail  
Fotovoltaické elektrárny
 
ELBEN Energy s.r.o.

Sídlo firmy:
Klostermannova 10
370 05 České Budějovice

tel, fax: 385 510 002
mobil: 603 496 150

e-mail: info@elbenenergy.cz
web: http://www.elbenenergy.cz

mapa: zde nás najdete
Loc: 48°59'18.386"N, 14°28'12.87"E


On-line kalkulace
Zelený bonus
ELBEN CB s.r.o.

Zelený bonus

   


Při spotřebovávání elektrické energie, kterou získáváte z obnovitelných zdrojů energie, můžete přebytek vzniklé energie prodat provozovateli regionální distribuční společnosti nebo provozovateli přenosové soustavy, od kterého následně dostanete finanční prémii. Tato prémie se nazývá zelený bonus nebo výkupní cena (viz dále). Vlastníci energetické soustavy jsou podle zákona povinni od vás elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů odkoupit.

Co je zelený bonus?

Zelený bonus (případně výkupní cena) je ve své podstatě dorovnáním rozdílu, který vzniká rozdílnými náklady na výrobu elektřiny z různých (obnovitelných či neobnovitelných) zdrojů. Cena elektřiny vyrobená z obnovitelných zdrojů je při přepočtu na životnost výrobního zařízení zpravidla dražší než výroba elektřiny ze zdrojů neobnovitelných. Zelený bonus proto můžeme definovat také jako příplatek k tržní ceně elektřiny. Vzniklý rozdíl v ceně stát vyplňuje právě zeleným bonusem nebo výkupní cenou. Pro každý druh obnovitelného zdroje je cena každoročně upravována a zveřejněna v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Zelený bonus versus výkupní cenaZelený bonus

Zelený bonus můžete získat v případě, že jste výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů a že elektřinu generovanou z obnovitelných zdrojů využíváte pro svou osobní potřebu (např. v rodinném domě) a případné přebytky odevzdáváte do sítě. Pokud si zvolíte podporu formou zeleného bonusu, musíte si ovšem svého odběratele elektrické energie najít sami. Pokud vlastní energii ze své solární elektrárny nebo jiného obnovitelného zdroje energie nespotřebováváte, ale pouze ji prodáváte dále do distribuční sítě, zelený bonus nezískáváte – cena za tuto elektrickou energii se pak nazývá výkupní cena. Zvolíte-li si jako formu podpory výkupní cenu, je provozovatel regionální distribuční soustavy (nebo provozovatel přenosové soustavy) povinen odkoupit od vás veškerou elektřinu, kterou z daného obnovitelného zdroje vyrobíte. Zelené bonusy i výkupní ceny vám – jako výrobci – hradí vždy provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy, podle toho, ke které soustavě jste připojeni.
NA ÚVOD  |  SOLÁRNÍ PANELY  |  ZELENÝ BONUS  |  REALIZOVANÉ PROJEKTY  |  ON-LINE VÝPOČET  |  KONTAKT