ELBEN Energy s.r.o.
ELBEN Energy s.r.o.e-mail  
Fotovoltaické elektrárny
 
ELBEN Energy s.r.o.

Sídlo firmy:
Klostermannova 10
370 05 České Budějovice

tel, fax: 385 510 002
mobil: 603 496 150

e-mail: info@elbenenergy.cz
web: http://www.elbenenergy.cz

mapa: zde nás najdete
Loc: 48°59'18.386"N, 14°28'12.87"E


On-line kalkulace
Zelený bonus
ELBEN CB s.r.o.

Na úvod - ELBEN Energy s.r.o.

   

Firma ELBEN Energy s.r.o. byla založena jako dceřiná společnost firmy ELBEN CB s.r.o.
Hlavní zaměření je výstavba fotovoltaických elektráren. V současné době vlastníme na území ČR dvě fotovoltaické elektrárny.

Nabízíme Vám kompletní řešení v oblasti fotovoltaických systémů na klíč. Cílem naší nabídky je vyhodnocení produktů, nákladů a potřebných investic pro realizaci fotovoltaické elektrárny s konkrétním výkonem, která bude umístěna v dané lokalitě. Pro analýzu roční energetické produkce bude uvažována energie slunečního záření v dané lokalitě pomocí databáze a software SMA Sunny design, která je spravována Joint Research Centre (JRC).

Fotovoltaické panely, které dodáváme, jsou certifikovány značkou CE.

Nabídky na fotovoltaický systém se skládají z:

- FV modulů
- Měničů
- Konstrukce nosná pro FVE (střešní konstrukce jsou dodávkou )
- Elektroinstalace
- Jistících a ochranných prvků
- Elektroměrového měření
- Připojení k distribuční soustavě

Nedílnou součástí fotovoltaické elektrárny jsou konstrukce, na které jsou upevněny fotovoltaické články, kabeláž – k propojení panelů a distribuci elektrické energie do strídače/ů, střídače, díky kterým je stejnosměrný proud přeměněn na střídavý – ten je pak možné využívat v domácnosti nebo veřejné distribuční síti.
 

Co je fotovoltaika?

 

Umístění fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika je metoda pro výrobu elektrické energie pomocí solárních panelů, které přeměňují energii ze slunce na elektřinu.

Fotony slunečního záření dopadají na P-N přechod a svou energií vyrážejí elektrony. Takto vzniklé volné elektrony se pomocí elektrod odvedou ke střídači, který je převede na střídavé napětí o velikosti a frekvenci shodné s distribuční soustavou.

Stavbu fotovoltaické elektrárny lze umístit na střechu, čímž odpadá starost se stavebním povolením a využije se plocha, která není jinak efektivně využita. Vybraná střecha musí splňovat dané parametry. Umístění může být na rodinné domy, chalupy, hospodářské nebo komerční objekty.

Elektrárny s vyšším výkonem lze postavit na “zelené louce”. Při těchto stavbách nutno počítat s vyřízením stavebního povolení. Výše zisku je ale pak limitována pouze velikostí pozemku.

Jak využít energii?

   

Získanou elektrickou energii lze využít několika způsoby:

Prvním způsobem je využití elektrické energie v místech, kde se nelze připojit na veřejnou distribuční síť. Jedná se zejména o chaty, chalupy nebo obytné automobily.

Druhým způsobem je zřízení samostatné přípojky fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě. Tento způsob se využívá při výstavbě fotovoltaické elektrárny za účelem zisku. Nedochází ke spotřebování elektrické energie v místě její výroby. Rentabilitu fotovoltaické elektrárny zajišťuje garantovaná výkupní cena.

Třetím způsobem je možnost připojení do distribuční sítě, vyrobenou elektrickou energii spotřebovávat, při jejím nedostatku ji odebírat ze sítě a při jejím nadbytku ji do sítě dodávat.

NA ÚVOD  |  SOLÁRNÍ PANELY  |  ZELENÝ BONUS  |  REALIZOVANÉ PROJEKTY  |  ON-LINE VÝPOČET  |  KONTAKT